KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

ASU padės Vakarų Afrikos šalims

ASU padės Vakarų Afrikos šalims

Gegužės 4 d. LR užsienio reikalų ministerijoje pasirašyta dvišalio bendradarbiavimo projekto paramos sutartis tarp Centrinės projektų valdymo agentūros ir Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU). Tai pirmoji paramos sutartis, kuria šalies Universiteto mokslinis potencialas sieks padėti tolimiesiems Vakarų Afrikos kraštams.

 Projekto „Būsimi verslininkai kaimo ekonomikai Malyje“ tikslas – gerinti Vakarų Afrikos regionų gyventojų socialinę ir ekonominę padėtį įgyvendinant priemones, skatinančias potencialius migrantus likti savo šalyje. Pagrindinė tikslinė grupė yra Malio Respublikos kaimo jaunimas.

„Visai Afrikos visuomenei, ypač jaunimui, labai svarbu ugdyti verslumo įgūdžius, siekiant pagerinti tiek individualias asmens pragyvenimo galimybes, tiek skatinti bendrą šalies ekonomiką. Pasirinkome jaunimą, nes jis yra ta visuomenės dalis, kurią labiausiai paliečia migracija. Su tuo akivaizdžiai susiduriame ir savo Universitete,” – sako projekto vadovas, ASU rektorius Antanas Maziliauskas.

Projekto metu bus siekiama perduoti Lietuvos jaunimo verslumo ugdymo gerąją patirtį, kuri paskatintų Malio jaunimą ieškoti galimybių pagerinti savo socialinę ekonominę padėtį, kartu teigiamai paveikiant visą šalies ekonomiką.

Įgyvendinus projekto veiklas bus perduota geroji Lietuvos jaunimo patirtis, suburta profesionali pedagogų komanda, kuri, atsižvelgiant į verslumo žinių poreikį, pasidalins sukauptomis žiniomis apie verslumo ugdymą, verslininkystę žemės ūkyje, amatininkystę, kaimo bendruomenių veiklas. Tikimasi, kad projektas skatins Malio jaunimą iš kaimiškų vietovių ieškoti užimtumo galimybių, kurti verslus savo gyvenamosiose vietovėse,  susikurti gerovę savo krašte neišvykstant į užsienio šalis.

Projekto iniciatoriai tikisi, kad projekto įgyvendinimas Malyje pagerins socialinę ekonominę kaimo gyventojų padėtį,  vietos ekonomiką, perduodamos žinios turės tęstinumą ir tolesnę sklaidą, sumažinsiančią to regiono skurdo lygį ir išsilavinimo stoką, prisidės prie Malio demokratijos principų diegimo ir įtvirtinimo. Malio jaunimas, įgavęs verslumo žinių, taps mažiau pažeidžiamas visuomenės grupių interesų, migracijos, ekonominių krizių, kylančių dėl stichinių nelaimių ir pan.

Per pusmetį, kol numatoma projekto veikla, bus atlikta Malio jaunimo verslumo žinių poreikių analizė, ją pratęs verslumo ugdymo seminaras mentoriams Malyje. Siekiant efektyviai ugdyti Vakarų Afrikos jaunimo verslumą numatomas Malio mentorių vizitas į Lietuvą. Projekto pabaigoje numatomos konsultacijos jaunimo verslumo ugdymo klausimais ir rekomendacijų parengimas siekiant tolesnio bendradarbiavimo.

 ASU informacija

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA