KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

VDU imasi lyderystės edukologijos srityje – spurtuoja Edukologijos tyrimų institutas

VDU imasi lyderystės edukologijos srityje – spurtuoja Edukologijos tyrimų institutas

Siekiant nuosekliai ir iš esmės gerinti švietimo ir mokytojų rengimo kokybę Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje savo ambicingai išgrynintas veiklas stiprina Edukologijos tyrimų institutas.

Lietuvoje ir tarptautiniu mastu pripažintame edukologijos studijų ir mokslo tyrimų centre bus vykdomi pažangiausi švietimo ir edukologijos tyrimai, doktorantūros studijos, siūlomos specialistų konsultacijos ir dalijamasi žiniomis, siekiant ugdyti išmanią ir socialiai jautrią, atsakingą visuomenę.

„Edukologijos tyrimų institutas stiprina savo veiklas. Jame tyrimus vykdys ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių mokslininkai, kurie pradės naujas edukologijos tyrimų kryptis, telks perspektyvius tyrėjus, doktorantus, inicijuos mokslo projektus. Vytauto Didžiojo universitetas imasi lyderystės ir edukologijos tyrimų lauke ambicingai siekia tapti Nacionaliniu edukologijos tyrimų institutu“, – teigia VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė.

Unikalus Lietuvoje veikimo principas

Pasak instituto vadovės prof. dr. Vilmos Žydžiūnaitės, šio VDU Švietimo akademijos padalinio svarbiausi tikslai – vykdyti pažangius edukologijos mokslo tyrimus bei edukaciją ir konsultavimą mokslo tyrimų pagrindu, publikuoti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu prasmingus mokslo leidinius, keliant edukologijos mokslo reputaciją Lietuvoje ir pasaulyje. Taip pat tikimasi vykdomais tyrimais gerinti švietimo kokybę, kelti švietimo prieinamumą, skatinti šios srities inovacijas.

Edukologijos tyrimų instituto koncepcija remiasi nuodugnia analize, išnagrinėjus beveik šimtą geriausių pasaulio universitetų ir juose veikiančių edukologijos institutų.

„Šio instituto veikimo principas yra unikalus Lietuvoje, nes jame nėra hierarchizuotos struktūros – akcentuojant mokslininkų bendradarbiavimą, o ne galios komponentus. Mokslininkai nėra užsidarę siaurose savo srityse, o dirba grupėse, kuriose jie gali ne tik naudoti turimus talentus, bet ir atskleisti naujus“, – paaiškina prof. dr. V. Žydžiūnaitė.

Rezultatus pritaikys tiek praktinėje, tiek intelektinėje erdvėje

Moksliniai tyrimai institute vykdomi aštuoniose mokslininkų grupėse, apimančiose įvairias temas – pavyzdžiui, tyrinėjimai skiria dėmesį švietimo didiesiems duomenims (angl. big data), STEAM (gamtos mokslams, technologijoms, inžinerijai ir matematikai), meniniam ugdymui, kūrybiškumui, neuromokslais grįstam mokymuisi, sveikatos ugdymui ir kitoms sritims.

„Pedagogika yra taikomasis mokslas, kuris vienas be kitų mokslų nepajėgus aptarnauti bet kokio tiriamo reiškinio. Tačiau tai nereiškia, kad šis mokslas antraeilis – priešingai, švietimas, edukacija, mokymasis yra kiekviename mūsų žingsnyje. Integruojant edukologiją su kitais mokslais galima vykdyti tyrimus, kurių rezultatai pritaikomi tiek praktinėje, tiek intelektinėje erdvėje, taip pat priimant ugdymui aktualius sprendimus“, – institute taikomo tarpdiscipliniškumo privalumus akcentavo profesorė.

Formuos inovacijomis ir įrodymais grindžiamą holistinį švietimą

VDU Edukologijos tyrimų institute vykdomos ir edukologijos doktorantūros studijos: šioje srityje bendradarbiaujama su  aukštosiomis mokyklomis ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. „Doktorantūra institute bus visiškai susieta su tyrimų temomis – taip siekiame išblaškytą, fragmentuotą mokslininkų potencialą sutelkti į konkrečias temas, nuosekliai kaupti patirtį. Matome, kad yra daug prasmingų edukologijos tyrimų, tačiau jiems trūksta tęstinumo – logiška, kad tuomet nei visuomenė, nei politikai neatpažįsta edukologų indėlio. Tad institutas siekia ir gerinti visuomenės supratimą apie švietimą“, – pasakoja prof. V. Žydžiūnaitė.

Institutas veikia bendradarbiaudamas tiek su visos VDU Švietimo akademijos mokslininkais, tiek su įvairiais tyrėjų tinklais šalyje ir pasaulyje, prisideda prie inovacijomis ir įrodymais grindžiamo holistinio švietimo formavimo.

Padės įgyvendinti LR Vyriausybės įvardijamus tikslus

Edukologijos tyrimų institutas savo veiklomis galės ir tiesiogiai prisidėti prie tikslų, įvardytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje bei jos įgyvendinimo priemonių plane. Tarp šių tikslų – ketinimai parengti ir įgyvendinti nacionalinę ugdymo krypties mokslų tyrimų programą bei sukurti edukologinių tyrimų ir jų rezultatų diegimo sistemą, įskaitant ir edukologijos doktorantūrą.

Prof. V. Žydžiūnaitės teigimu, viliamasi, jog instituto veikla padės įnešti daugiau aiškumo ir į sąvokos „švietimo ekspertizė“ prasmę. „Sąvokos „ekspertai“, „švietimas“ kartais naudojamos spekuliatyviai – tada susidaro įspūdis, kad edukologijoje kiekvienas save gali įvardyti švietimo ekspertu, nors vargu ar tai tikslu. Tad vienas mūsų netiesioginių siekinių – prisidėti prie termino „švietimo ekspertizė“ reputacijos stiprinimo ir galbūt tikslinimo“, – teigia VDU Edukologijos tyrimų instituto vadovė.

Įdirbis Edukologijos tyrimų institute, kaip ir visoje Švietimo akademijoje, buvo įvertintas dar praėjusiais metais – tuomet didžiausiame pasauliniame universitetų reitinge „Times Higher Education“ VDU vykdomos pedagogikos studijos pelnė itin aukštą 501+ vietą tarp visų pasaulio aukštųjų mokyklų. Švietimo akademijoje pagal su tarptautiniais partneriais atnaujintą studijų modelį rengiami mokytojai, akcentuojant ne tik dalyko ir specializacijos išmanymą, bet ir visapusiškas studijas.

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA