KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

Žalia šviesa bioekonomikos vystymui

Žalia šviesa bioekonomikos vystymui

Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) lapkričio 23 - 24 dienomis vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Kaimo plėtra‘2017: iššūkiai bioekonomikai“. Jos metu prieita prie vieningos išvados – siekiant darnios pasaulio ekonomikos bei visuomenės raidos yra būtina sudaryti sąlygas spartesniam bioekonomikos vystymuisi. Tačiau kartu tai kelia naujų iššūkių mokslui, verslui, vartotojams bei politikos formuotojams.

ASU jau aštuntą kartą surengtoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje aktualioms kaimo plėtros problemoms aptarti, šiais metais bioekonomikos temomis diskutavo  įvairių Europos šalių, Azijos, Afrikos kontinentų mokslininkai, specialistai, verslo,  nevyriausybinių organizacijų bei Europos Komisijos atstovai.

Įvairių sričių mokslininkai renginio metu dalijosi vykdomų tyrimų rezultatais bei įžvalgomis pačiomis įvairiausiomis temomis – nuo būtinybės tinkamai planuoti teritorijas iki biologinėmis medžiagomis grįstų produktų gamybos gerosios praktikos pavyzdžių.

Skirtingose konferencijos „Kaimo plėtra 2017: iššūkiai bioekonomikai“ sekcijose buvo kalbama apie biosistemų inžineriją, agroinovacijas ir maisto technologijas, daugiafunkcį  požiūrį į subalansuotą biologinių išteklių naudojimą bei socialines inovacijas, skatinančias kaimo plėtrą.

Neatsitiktinai konferencijos metu didelio dėmesio sulaukė pastarajai temai skirtas  politinis forumas „Bioekonomika kaimo plėtrai“. Mat pasaulis susiduria su vis didesniu maisto poreikiu ir aštrėjančiomis klimato kaitos sukeltomis problemomis. O tai turėtų skatinti pereiti prie naujo ekonomikos vystymo kelio, suderinto su aplinkosauga,  tvariu ribotų gamtos išteklių naudojimu ir skurdo mažinimo pasaulyje būtinybe.

Esminis klausimas, kuriuo diskutuota forumo metu – kaip bioekonomikos plėtra galėtų paskatinti Lietuvos regionų gyvybingumą, aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą ir gerai apmokamų  naujų darbo vietų kūrimą, kadangi šiuo metu mūsų šalies žemės ūkio sektorius didžiąja dalimi yra ne grūdų, mėsos, pieno bei medienos gaminių,  o tik jų žaliavos eksportuotojas.

EK atstovas José Ruiz Espi atkreipė dėmesį, kad bioekonomikos vystymo klausimas šiuo metu yra prioritetinis visai Bendrijai. Šiam klausimui spręsti yra dedama daug lėšų ir pastangų bei vyksta bendradarbiavimas tarp įvairių EK direktoratų. Naujajame komunikate, kuris bus pristatomas šiomis dienomis, apie bioekonomiką bus kalbama ypač daug. Akcentuojama, kad ji turėtų vystytis darnoje su aplinkosauga bei socialiniais bendruomenių lūkesčiais, o nebūti tik  pavienių investuotojų pelno tikslu.

Kadangi bioekonomikai keliamas ne tik aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo, bet ir bendruomenių, ūkininkų kooperatyvų įtraukties uždavinys, bendroji žemės ūkio politika, Kaimo plėtros, Sanglaudos,  „Natura 2000“ programų lėšos, taip pat  Europos investicijų banko paskolos bus orientuojamos  į darnių, socialiai atsakingų projektų, mažinančių socialinę atskirtį, įgyvendinimą.

Mokslui bioekonomika savo ruožtu kelia naujų iššūkių, kuriant inovatyvius produktus bei technologijas, kadangi mokslas ir studijos yra labai svarbi bioekonomikos vystymo dalis.

ASU informacija

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA