KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

ATEITIES VIZIJA MATERIALIZUOJASI ŠIANDIEN

ATEITIES VIZIJA MATERIALIZUOJASI ŠIANDIEN

„Planuodami tarptautinio susijungimo, sieksime pakeisti matematikos taisykles,“ – taip ambicingus ateities planus trumpai pristato antrą kadenciją pradėjęs Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos viceprezidentas prof. Antanas Maziliauskas.

 Pastaruosius metus Lietuvoje rengiami įvairūs pasiūlymai kaip konsoliduoti aukštųjų mokyklų išteklius, optimizuoti tinklą, paprasčiau kalbant – kaip sumažinti aukštųjų mokyklų skaičių ir pagerinti studijų kokybę. Prof. A. Maziliauskas sutinka, kad kalbėti apie tai reikia, bet kartu kyla klausimas, ar universitetų susijungimas pagerins darbo kokybę?

„Mūsų universiteto veikla pakankamai aiški ir apibrėžta – esame biologinių išteklių ir žemės ūkio srities studijų ir mokslo įstaiga, – sakė profesorius. – Pasaulyje vykstantys globalūs pokyčiai susiję su didėjančiu gyventojų skaičiumi, maisto ir geresnės gyvenimo kokybės poreikiais, kintančio klimato sąlygomis. Taigi, tikslas pagaminti daugiau, bet mažiau kenkti gamtai, mums puikus šansas dar labiau atsiverti ne tik Lietuvai bet ir pasauliui, tapti globalesniais.“

 ASU atviras pokyčiams

Universiteo mokslininkai atidžiai nagrinėja galimybę steigti institucijų grupę (holdingą) su mokslo centrais. Rektoriaus vizija – tarptautinis universitetų ir mokslo įstaigų konsolidavimas, apie tai jau kalbėta su kitų aukštųjų mokyklų vadovais. „Tai perspektyviau nei dirbti tik Lietuvoje, – sako A. Maziliauskas. – Mūsų netenkina skaičių suma 1+1=1 arba 1+1=2. Sujungus du panašaus lygio universitetus nebūtinai gausime geresnį rezultatą ir reikiamą sinergiją. Mes norime paneigti nusistovėjusias matematikos taisykles ir sieksime, kad 1 ir 1 suma taptų bent jau 3.“

Ši idėja palengva jau realizuojama. Kalbamasi su partneriais – Baltijos šalių žemės ūkio, miškų ir veterinarijos universitetų tinklu (BOVA) – apie galimybę steigti Baltijos maisto ir žemės ūkio universitetą, kuris visų steigėjų interesams veiktų, pvz., Briuselyje. Jo tikslai būtų konsoliduoti steigėjų žmogiškuosius išteklius ir pritraukti maksimalų skaičių projektų mokslo, vystomojo bendradarbiavimo ir jungtinių programų veiklai; kartu su steigėjais rengti ir vykdyti jungtines studijų programas; įtvirtinti Baltijos šalių, kaip patraukliausio ir sparčiausiai augančio Europos regiono įvaizdį ir tuo pačiu pasitarnauti steigėjų universitetų prestižo ir reitingų didinimui.

„Mano vizijoje ASU – stiprios tarptautinės institucijų grupės narys. Tam jau turime realų pagrindą. Su Šiaurės ir Baltijos šalių giminingais universitetais  bendrame NOVA-BOVA tinkle glaudžiai bendradarbiaujame nuo 1996 metų,“ – sako universiteto rektorius.

Kaunorajone.lt

 

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA