KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

KPP pakeitimai – jau Europos Komisijoje

KPP pakeitimai – jau Europos Komisijoje

Žemės ūkio ministerijos parengtuose ir Europos Komisijai pateiktuose Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos pataisose numatyta didesnė parama smulkiems ūkiams ir „Natura 2000“ programoje dalyvaujantiems ūkininkams.

Teikime Europs Komisijai siūloma perskirstyti programos lėšas ir skirti papildomai 15 mln. Eur smulkiems ūkiams remti. Lėšos didinamos ir priemonei „Natura 2000 išmokos ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“. Jai siūloma papildomai skirti 12,42 mln. Eur.

Taip pat keičiami išmokų dydžiai ūkininkaujantiems didelių gamtinių ir specifinių kliūčių turinčiose vietovėse bei keičiamos šių vietovių ribos, o norintiems gauti kompensacinę išmoką už pievas, įvedamas reikalavimas laikyti gyvulius (0,25 SGV/ha).

Priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srityje ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ statant pastatus numatoma galimybė taikyti fiksuotą projekto išlaidų vieneto įkainį, išankstinį sąskaitų apmokėjimo būdą, atsisakoma buvusio ribojimo remti tik pripažintus žemės ūkio kooperatyvus.

Priemonė „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ prisideda prie vieno iš Europos Sąjungos kompleksinių tikslų – aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra. Kad žemdirbiai aktyviau dalyvautų šioje priemonėje, siūloma įtraukti naujas veiklas: „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ ir „Ražienų laukai per žiemą“.

 Lengvės subjektų bendradarbiavimas

Priemonėje „Bendradarbiavimas“ siūloma keisti veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ aprašymą ir numatyti didesnį smulkių ūkių ekonominį dydį, išreikštą standartine produkcija iki 15000 Eur, o smulkių miško valdytojų miško valdą iki 50 ha. Paramos intensyvumą siūloma didinti iki 70 proc. tuo atveju, kai smulkūs ūkiai bendradarbiauja prioritetiniuose sektoriuose: gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės.

Pagal kitas šios priemonės veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ siūloma numatyti avansą iki 40 proc. viešosios paramos bei išankstinį sąskaitų apmokėjimo būdą.

Numatomos išimtys prievolei drausti paramos lėšomis įsigytą turtą. Šios nuostatos pakeitimas ypač aktualus pareiškėjams, keičiantiems asbestinius stogus (paraiškų rinkimas numatytas nuo vasario 1 d.).

Pakeitimams dar turi pritarti Europos Komisija. Tik gavus jos pritarimą atitinkamai bus koreguojamos priemonių įgyvendinimo taisyklės.

 Parengta pagal ŽŪM informaciją

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA