KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

Perkami balsai. Arba kodėl nėra kam balsuoti už biudžetą?

Perkami balsai. Arba kodėl nėra kam balsuoti už biudžetą?

 Kauno rajono savivaldybės Tarybos narys Gintautas Krilavičius pasidalino savo straipsniu

Antraštėje klaidos nėra. Politikoje perkama ne tik pinigais, bet ir įtaka, ryšiais, mainais... – tuo, kas turi vienokią ar kitokią vertę.

Nei vieno nepagavau už rankos, bet faktai taip bado akis, kad kitaip sunku ir vadinti. Prieš metus kitus, kolega iš Utenos, Marijus Kaukėnas dalijosi vaizdo įrašu, kaip Utenos savivaldybėje svarstant biudžetą turėjo nusišalinti tiek tarybos narių, kad tapo nebeįmanoma jo priimti. Tuomet visi tie tarybos nariai balsavo prieš savo nusišalinimą. Nežinau ar buvau naivus ar per daug optimistas, bet netikėjau, kad vieną dieną sulauksiu tokios dienos ir Kauno rajono taryboje. Sulaukiau – 2018-01-31 posėdyje, kuriame turėjome svarstyti Strateginį planą ir biudžetą. Toliau papasakosiu, kaip tie visi interesai atsiskleidė, kaip jie turi būti pristatomi tarybai, kodėl kai kurie interesai atrodo truputį kvailokai (bet nėra tokie jau kvaili), kaip turi būti nusišalinama ir kaip bandoma to keistai vengti. Taip pat nusišalinusių, bet ne visai – sąrašas su ryšiais. Apie viską iš eilės.

Pradžia prieš kelis mėnesius.
Po 2017 m. lapkričio tarybos rašiau apie 3 tarybos narius, kurie dirba Kauno r. savivaldybės valdomose UAB‘uose. Vienas iš jų buvo žinomas anksčiau, kiti du paaiškėjo kiek netikėtai. Vienas pateikė nusišalinimą nuo klausimo, bet nepateikė motyvų. Paprašiau pagarsinti, paaiškėjo, kad dirba įmonėje. Kitas Tarybos metu apsimetė, kad niekuo dėtas, nepateikė nusišalinimo, tačiau, pasiteiravus UAB‘o direktoriaus, paaiškėjo, kad irgi jame dirba. Taigi – lapkričio taryboje turėjome tris. Gruodžio taryboje buvo pateiktas dar vienas nusišalinimas. Apie jį irgi rašiau FB (galite paskaityti čia: FB post‘as). Šis tarybos narys dirba Kauno rajono teritorijoje viešojo transporto paslaugas teikiančioje įmonėje. Taigi, turime keturis.

Nusišalinimas teisėtas, bet lyg ir puse lupų.
Visi nusišalinimai, kurie aprašyti aukščiau, vyko tarybos nariams pateikus (su išlygomis) nusišalinimus. Tačiau nusišalinimas nusišalinimui nelygu. Štai čia svarbu paminėti, kaip viskas turi vykti. 
Jeigu tarybos narys mano, kad privalo nusišalinti nuo klausimo,  jis prieš tarybos posėdį raštu pateikia prašymą dėl nusišalinimo (yra atitinkami išaiškinimai, jeigu sveikam protui kyla abejonių, nuo kurių klausimų nusišalinti). Posėdžio metu meras informuoja prieš klausimą nuo kurio nusišalinama, kas nusišalina ir dėl kokių motyvų. Tuomet, dėl nusišalinimo skelbiamas balsavimas, ir tik nubalsavus teigiamai, tarybos narys privalo palikti salę. Jeigu nubalsuojama neigiamai, reiškia tarybos nario nusišalinimas nepriimamas ir tarybos narys turi likti salėje bei balsuoti. Visais anksčiau pasakotais atvejais buvo informuojama, kas prie kokio klausimo nusišalina, bet jeigu nebūčiau specialiai paklausęs, būtų taip ir likę neaišku, kokios sąsajos ir motyvai slypi nusišalinimuose. Taip procedūriškai prisidengiant menkute klaida, galima apsaugoti kolegas nuo papildomo viešumo apie tai, ką mano nuomone, visuomenė tikrai turi žinoti.

4 virsta į 13 ir ko gero – tai dar ne viskas.
Praėjusioje (2018 m. sausio), taryboje buvo svarstomas strateginis planas ir biudžetas. Tai sprendimai, kurie labiausiai ir giliausiai liečia rajono žmones – taigi ir sąsajos su politikais potencialiai stipresnės. Prieš pradedant svarstyti minėtus klausimus, buvo pagarsintos nusišalinančių pavardės. Negaliu prisiimti visos atsakomybės, bet tikrai manau, kad turėjo įtakos mano principingumas keliant klausimus dėl kolegų nusišalinimo lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Posėdžio metu nespėjau užsirašinėti ir rašant šį straipsnį prireikė posėdžio transliacijos įrašo. Visą posėdžio įrašą galite pamatyti čia, nusišalinimų laikas nuo 30 min. 30 s. (jeigu dings parašykite, turiu įrašą). Man pareikalavus pagarsinti motyvus, meras pasiūlė tai padaryti patiems nusišalinantiems. Spėju, kad nebuvo noro nešti visų daugumoje esančių politikų atsakomybę. Į šią Tarybą susirinko 22 tarybos nariai, o 13 jų pareiškė nusišalinantys nuo sprendimo priėmimo dėl privačių interesų. Nesunku suskaičiuoti, kad sprendimo priėmimui reikia 12 Tarybos narių (kad būtų kvorumas ir posėdis iš viso vyktų), nusišalinus iš 22 trylikai, lieka 9. Nei vienas narys per balsavimą nebuvo nušalintas. Kodėl ko gero tai ne baigtinis nusišalinusių skaičius? Todėl, kad iš 27 tarybos narių, posėdyje dalyvavo 22.

Kodėl kai kurie nusišalinimai atrodo kvailokai (bet iš tikro tokie nėra ir rinkėjai apie juos turi žinoti)
Na, reikia būti kiek ne visai adekvačiu, kad galvoti, jog opozicijoje esančio tarybos nario žmona, dirbanti darželyje buhaltere, gali reikšmingai įtakoti biudžetą ir savivaldybės strategiją. Poveikis proceso metu tiesiogiai svarstymui turės mikroskopinę įtaką. Dalis tarybos narių (pvz. mokytojai) išrinkti dar ir dėl savo žinomumo gyventojų tarpe, o ne dėl to, kad priklauso vienai ar kitai partijai. Tad politiko karjeros istorija tampa lygiai taip pat svarbi ir nušviečia sąsajas kitomis spalvomis. Sutikite, tarybos nariu galima tapti dėl to, jog esi žinomas mokyklos vadovas - ir tai visai normalu. Tačiau sunku nuvyti šalin mintis apie politinę konjunktūrą, kai prisiekus tas pats žmogus tampa, tos pačios mokyklos direktoriaus pavaduotoju (mandatą laimėje direktoriai turi rinktis direktorystę arba politiką).  Kita vertus, ar tarybos narys dėl savo sąsajų yra visiškai laisvas nuo poveikio – labai rimtas klausimas. Manau, jis visuomet gali sulaukti „draugiško priminimo“, kad žmonai gali būti skirtas didesnis dėmesys. Puikiai tai žinau ir iš frakcijos kolegių. Viena jų net ir nedirbdama savivaldybei priklausančioje įstaigoje, nuolatos sulaukia spaudimo partiniu lygiu. Kita, dirbdama pedagoge, nuolatinių dviprasmiškų užuominų apie karjerą. Ką tuomet galvoti apie tokias, tarsi nekaltas, sąsajas, kai jų yra daugybė. Ir ne tik tos, kurios yra pagarsintos. Pletkų lygyje iki manęs ateina informacija ne tik apie viešus ryšius, bet ir pvz., tarybos narių drauges, meilužes ir pan. Tiesa, tokios informacijos viešinimo vengiu, nes kaip taisyklė, šaltiniai dažnai patys nenori išsiviešinti, o be to, oficialiai kalbėti labai sudėtinga. Taigi, reziumuojant apie nusišalinimų kvailumą ar ne kvailumą aišku viena, kad ir kokia sąsaja bebūtų, rinkėjas apie ją turi žinoti. Jis turi spręsti pats ir išvadas daryti pats.

Kodėl tokia situacija rajone yra nerimą kelianti, o rinkėjai iš jos turėtų daryti išvadas. Iš 27 tarybos narių, (sudėtis įskaitant ir merą) net 12 tarybos narių iš valdančiosios daugumos. Nusišalinimai -  tai ne tik asmeninių tarybos narių sąsajų išviešinimas visuomenei. Mano galva, tai liudija apie partines daugumos sąsajas, kurios, mano supratimu, lipa iš visų rėmų. Daugumos tarybos narių nusišalinimų negirdėjome iki šiol (arba tai buvo atlikta tylomis), kas reiškia tik vieną iš dviejų: arba jie to nedarė anksčiau ir nuslėpė nuo rinkėjų; arba taryba tapo darbo birža. Pradžioje kadencijos neteko girdėti apie savivaldybėje dirbančias kolegų žmonas, apie įsidarbinimą savivaldybės UAB'uose, dalies kolegų mokytojavimą. Nei mero marti (E. Valskytė) ne pirmą kadenciją dirbanti taryboje, nei keletas kitų kolegų, kurių sąsajos buvo žinomos jau nebestebina. Stebina tai, kad valdančiai partijai tai tampa norma. Dauguma kolegų iš daugumos posėdžių metu tyli (beveik ištisai). Aišku, tam yra vienas paaiškinimas - jie yra daugumoje ir taip viską žino, klausimų nekyla, todėl tyli. Bet juk tai nenormalu, taryboje būna tiek klausimų, kad smalsiam tarybos nariui visuomet yra ką paklausti (nebūtinai prieštaraujant). Dabar yra ir kita galima priežastis tylėjimui - valdžios malonė.  Mano nuomone, toks kiekis tarybos narių ir jų giminaičių nesugebantis išgyventi be biudžetinio sektoriaus liudija: perdėm susipynusius ir įsišaknijusius interesus, kai kurių tarybos narių minimalią kompetenciją atstovauti (tuo labiau nešališkai) rajono gyventojams.

Tai taip pat patvirtina mano sau pačiam taikomą nuostatą (manau ji tinka visiems politikams): kuo pas politiką didesnė nepriklausomybė, tuo jis yra laisvesnis reikšti savo nuomonę ir priimti sprendimus.

Nusišalinusių 2013-01-31 posėdyje, su nurodytu ryšiu, sąrašas

Arūnas Karlonas (Darbo partija) - žmonos valdoma įmonė UAB Aurora group (įmonė valdo privatų darželį Kauno rajone kuris gauna finansavimą ir iš mokinio krepšelio lėšų)

Jonas Mykolaitis (Socialdemokratų partija) - dirba mokytoju Kauno r. Adomo Mitkaus mokykloje mokytoju, taip eina pareigas Kauno r. sporto mokykloje

Kazimieras Nausėda (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) - Kauno r. savivaldybės valdomos įmonės UAB Giraitės vandenys darbuotojas

Alfonsas Norkus (Socialdemokratų partija) - Kauno r. savivaldybės valdomos įmonės UAB Giraitės vandenys darbuotojas

Česlovas Paulauskas (Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | opozicija) - žmona dirba Babtų darželyje

Lionė Pikelienė (Socialdemokratų partija) - sūnus dirba Batniavos seniūnu

Kęstutis Povilaitis (Socialdemokratų partija) - dirba UAB Merula (teikia keleivių pavėžėjimo paslaugas Kauno r.)

Eglė Rutkauskienė (Socialdemokratų partija) - dirba Kauno r. sporto mokykloje ir Garliavos Jonučių progimnazijoje

Laimutė Rutkauskienė (Socialdemokratų partija) - dirba Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja

Evelina Valskytė (Socialdemokratų partija) - dirba Kauno r. Noreikiškių lopšelyje-darželyje Ąžuolėlis

Eimantas Vanagas (Socialdemokratų partija) - žmona dirba Kauno r. savivaldybės administracijoje

Paulius Visockas, mero pavaduotojas (Socialdemokratų partija) - žmona dirba Zapyškio pagrindinėje mokykloje

Vytenis Vitkauskas (Socialdemokratų partija) - žmona dirba Kauno r. savivaldybės administracijoje, tėtis dirba Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje direktoriumi, pats Vytenis dirba Kauno r. savivaldybės valdomos įmonės UAB Komunalinių paslaugų centras teisininku.

P.S.  Kaip jau supratote iš teksto, posėdyje dalyvavo ne visi tarybos nariai, todėl nusišalinimų būtų buvę dar daugiau. Galiu spėti, kad būtų pagarsinti ir opozicijoje dirbančių kolegių nusišalinimai: Laimos Stankevičienės (TS-LKD, vyras dirba savivaldybės administracijoje) ir Astos Ulinskaitės (LRLS, pedagogė Kačerginės mokykloje). Nors kai kurie nusišalinimai ir sąsajos sprendimų poveikiui minimalūs (ypač opozicijos), tačiau vis tiek bendras skaičius - 15 nuo 27, kurie nusišalina - didelis. Per kadenciją neturėjau nei menkiausios abejonės dėl kolegų dirbančių opozicijoje drąsos klausti ar reikšti nuomonę, bet vis tik, kolegos, rekomenduoju - pirmai progai pasitaikius tą sąsają pašalinkit.

Straipsnio autorius Gintautas Krilavičius

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA