KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

SENIŪNAIČIŲ BALSAS YRA LEMIAMAS

SENIŪNAIČIŲ BALSAS YRA LEMIAMAS

Babtų seniūnijoje kilo vietinės reikšmės skandalas dėl gatvių remonto eiliškumo. Pasak vietos bendruomenės, seniūnaičių taryba buvo verčiama sudaryti eiliškumą pagal „nurodymą iš viršaus“. Tačiau paaiškėjo, kad „viršus“ nežinojo, kaip dirba „apačios“. 

Kaunorajone.lt redakcijai paskambinęs vienas iš Babtų bendruomenės narių apgailestavo, kad žmonės, kurie negaili savo laiko ir dirba visuomeniniais pagrindais, neturi jokios teisės išsakyti savo nuomonę ir priimti seniūnijai palankiausius sprendimus. Mat, seniūnaičių susirinkimo primygtinai prašoma gatvių remonto eiliškumo sąraše pirmąja įrašyti Babtų miestelio Pavasario g., o ne atsižvelgti į realią situaciją.

 Keliai – „karšta“ problema

Kelių ir gatvių remontas kiekvienam rajono kaimui aktuali problema. Babtuose seniūnaičiams nutarus buvo sudaryta 5 žmonių komisija, kuri kasmet apžiūri ir įvertina visų remontuotinų gatvių ir kelių būklę, atsižvelgia į visuomenės interesus, naudojimo intensyvumą ir sudaro remonto eilę, esant reikalui, ją koreguoja.

Lapkričio 9 d. vykęs Babtų seniūnijos seniūnaičių susirinkimas buvo „karštas“ būtent dėl kelių remonto eiliškumo. Kelių remonto komisija ir dauguma seniūnaičių kategiriškai pireštaravo Pavasario g. remonto pirmumui. Seniūnas Jonas Praškevičius apžvelgė susidariusią situaciją. Iš viso seniūnijoje reikia asfaltuoti 20, o žvyruoti 19 gatvių. „Šiemet savivaldybės Kelių ir transporto skyrius rekomendavo gatvių remonto eiliškumo sąrašą sudaryti 2017-2018 metams, – sakė J. Praškevičius. – tai apsunkina darbą, nes per tiek laiko buvusi penkiolikta gatvė gali atsidurti pirmoje vietoje.“ J. Praškevičius paprašė seniūnaičių išsakyti savo nuomonę dėl gatvių remonto eiliškumo. Visi penki komisijos nariai tvirtino, kad yra daug prastesnių ir platesnės visuomenės poreikiams naudojamų gatvių, todėl Pavasario g. pirmumui prieštarauja. „Žmonės į bažnyčią atvažiavę turi per balas eiti, – sakė Kaniūkų seniūnaitis Juozas Staliūna. – O Pavasario gatvėje yra kelios prastesnės atkarpos, todėl kol kas pakaktų jas sutvarkyti. Be to, gatvėje nėra įrengta kanalizacija, todėl jos asfaltavimas bus tik pinigų išmetimas.“

Jam pritarė kitas seniūnaitis Povilas Grigaitis: „Dėl gatvės būklės kalti ir patys jos gyventojai, – sakė P. Grigaitis. – Joje yra apie 10 perkastų vietų. Taip gyventojai darė vandens pralaidas iš savo sklypų, nes sklypai yra iškelti, gatvė žemiau. Tai suardė asfaltą. Buvo siūlyta gyventojams prisidėti 50 proc. savo lėšomis, tuomet ji būtų remontuojama be eilės, o dabar reikėtų parengti projektą, įrengti lietaus vandens kanalizaciją, kitas komunikacijas, tuomet tik asfaltuoti.“

„Pavasario gatvei reiktų atiduoti visus gatvių remontui skirtus pinigus, o kas liktų kitiems seniūnios kaimams? – klausė A. Danauskas. – Reikia ir Pagynei, ir Panevėžiukui ir kitiems kaimams.“

Pavasario gatvėje gyvenantis seniūnaitis Kęstutis gaižauskas sakė, kad bandė užsiminti apie poreikį patiems prisidėti prie remonto, tačiau gyventojai nesutiko.

„Dalį atsakomybės prisiimu ir aš, – sakė seniūnas Jonas Praškevičius. – reikėjo sukviesti gatvės gyventojų susirinkimą ir jame žmonėms išaiškinti situaciją.“

 Susirinkime – dauguma už kitokį sprendimą

Susirinkime taip ir nebuvo priimtas galutinis sprendimas. Už Pavasario g. remonto pirmumą nepasisakė net joje gyvenantis seniūnaitis. Buvo nutarta pasikalbėti su rajono savivaldybės vadovais, Kelių ir transporto skyriaus vedėju ir sudėlioti visus taškus.

„Šiemet pirmą kartą kilo triukšmas dėl Pavasario gatvės, ir greičiausiai todėl, kad neteisinga informacija pasiekė savivaldybę. Viską sprendžia komisija ir seniūnaičiai,“ – sakė J.Praškevičius. Babtų seniūnijoje sprendimas akivaizdžiai yra „apačios“ rankose ir be seniūnaičių pritarimo seniūnas vienašališkai nepriima jokių seniūnijos gyventojams svarbių sprendimų.

 

Tokių komisijų – reta

Pasak seniūno J.Praškevičiaus, kelių remonto klausimams spręsti komisija dirba daugiau kaip 10 metų. „Komisijos nariais išrinkti tokie žmonės, kurie nėra suinteruoti. Tai ūkininkas Juozas Staliūnas, kuris pats daug investuoja į kelių tvarkymą savo kaime, Povilas Grigaitis yra verslininkas, gyvenantis prie gero asfaltuoto kelio, Algis Danauskas taip pat nesuinteresuotas savo gatvės remontu, – pasakojo senūnas. – Jei kada kyla interesų konfliktas, tuomet tokį komisijos narį pakeičiame kitu. Kasmet rudenį skiriame pusdienį ir apžiūrime 60-70 proc. visų seniūnijos kelių. Tada dar pusdienį diskutuojame, o susirinkime pateikiame apibendrintą informaciją.“

Apie tokias komisijas, kaip Babtų seniūnijoje, anksčiau neteko girdėti Kelių ir transporto skyriaus vedėjui Tautvydui Tamošiūnui. „Kelių remonto eiliškumo sąrašą tvirtina seniūnaičių susirinkimas, tačiau jei yra dar ir komisija, kuri iš esmės išnagrinėja situaciją, tai tik sveikintina, – sakė T. Tamošiūnas. Pavasario gatvė buvo ankstesniuose sąrašuose priekyje, tačiau dabar nuspręsta eiliškumą peržiūrėti. Tačiau bet kokiu atveju sprendimo teisę turi visų seniūnaičių susirinkimas, o ne komisijos nariai.“

Lapkričio 15 dieną Babtų seniūnija pateikė remontuotinų gatvių eiliškumo sąrašą. Pavasario gatvė Babtuose bus tvarkoma 2017-aisiais, tačiau tik labiausiai pažeista jos dalis. O, pasak seniūnaičių, kalbantis tarpusavyje ir su valdininkais, visada randama išeitis.

 

Kaunorajone.lt informacija

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA