KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

Augančioje Užliedžių seniūnijoje – ambicingi Kauno rajono savivaldybės planai

Augančioje Užliedžių seniūnijoje – ambicingi Kauno rajono savivaldybės planai

Statybininkai jau ėmėsi dau­gia­funk­cio cent­ro at­naujinimo darbų: be pradinės mokyklos, laisvalaikio salės, bibliotekos ir kitų erdvių, čia bus įkurdintos trys darželinukų grupės, o šalia esančiame sklype pastatytas šešių grupių modulinis darželis. Dar trijų grupių modulinis darželis bus pastatytas senojo Giraitės darželio sklype.

2016-2017 metais, kartu su privačiais investuotojais, Kauno rajono savivaldybė Vijūkų kaime pastatė 11 grupių darželį, kurį lanko daugiau kaip 200 vaikų, tačiau šių erdvių augančiai gyvenvietei nepakako. Įgyvendinus naujus projektus, Užliedžių seniūnijos mažyliams bus sukurta dar 240 papildomų vietų.

Trečiadienį prie Už­lie­džių dau­gia­funk­cio cent­ro įvyko pastato perdavimo rangovams ceremonija, kurioje dalyvavo ir vietos bendruomenės atstovai. 1977 m. statytame centre įsikūrusi pra­di­nė mo­kyk­la, me­di­ci­nos punk­tas, bib­lio­te­ka, laisvalaikio salė, se­niū­ni­ja. Šių įstaigų darbuotojai laikinai persikėlė į kitas patalpas.

„Mūsų laukia dideli iššūkiai, nes ši teritorija taps statybų aikštele, todėl prašau bendruomenės kantrybės ir supratimo, kol vyks rekonstrukcijos darbai“, – kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

Seimo narė Raminta Popovienė dėkojo savivaldybės vadovams už pastangas kuriant daugiafunkcius centrus. „Žinau, kaip jūsų bendruomenė laukė šio projekto, todėl džiaugiuosi kartu su jumis“, – sakė seimūnė.

Statybų bendrovės „Stafas“ direktorius Vismantas Bartulis pažadėjo maksimaliai greitai ir kokybiškai atlikti darbus. V. Makūnas pasakojo, kad po rekonstrukcijos Už­lie­džių dau­gia­funk­ciame cent­re bus suformuotos 8 pradinių klasių ir 3 ikimokyklinės grupės. Šalia esančiame sklype jau vyksta modulinio darželio statybų darbai. Šeši moduliai atkeliaus iš Skandinavijos ir  bus pastatyti iki rugsėjo pradžios, komunikacijų įrengimo darbai bus baigti jau šią savaitę.

Kol vyks daugiafunkcio centro rekonstrukcija, penkios pradinukų klasės ir viena darželinukų grupė persikels į modulius. „Siekiame užtikrinti ugdymo proceso tęstinumą vaikams jiems gerai pažįstamoje vietoje“, – aiškino meras. Daugiafunkcis centras taps statybų aikštele, tačiau savivaldybė užtikrins vaikų saugumą. Moduliai bus aptverti. Šalia bus įrengta poilsio ir žaidimų zona. Vaikai turės atskirą įėjimą į modulius, bus įrengtas ir papildomas įvažiavimas.

Rekonstrukcijos metu atsiras trečias aukštas, kuris bus skirtas pradinei mokyklai. Taip pat bus atnaujintos šildymo, elektros, vandentiekio, vėdinimo sistemos, apšiltintos pastato sienos, pakeisti langai ir durys. Bus įrengta val­gyk­la su vir­tu­ve, spor­to sa­lė. Iš pagrindų pasikeis ir aplinka: čia bus įreng­tos  ža­lio­sios zo­nos, vai­kų žaidimo, spor­to ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, įvažos neįgaliesiems,  ap­švie­ti­mas, vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­ma, in­ži­ne­ri­niai tink­lai.

Už­lie­džių dau­gia­funk­cio cent­ro at­nau­ji­ni­mą pla­nuo­ja­ma baig­ti 2022 metais. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas Kauno rajono savivaldybei kainuos 2,3 mln. eu­rų.

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA