KR
Verslas

KR
REKLAMA

Aitera UAB
KR
mokslas

Svarbi informacija tiems, kurie nori pradėti verslą kaimo vietovėse

Svarbi informacija tiems, kurie nori pradėti verslą kaimo vietovėse

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ (toliau – Priemonė). Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2017 m. lapkričio 13 d. iki 2017 m. gruodžio 15 d. Šiuo KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapu skirta 10 000 000 Eur paramos lėšų.

KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-719 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014– 2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2017 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (toliau – ŽŪMIS) asmeniškai ar per įgaliotą asmenį (juridiniai asmenys paraiškas per ŽŪMIS gali teikti tik per įgaliotą fizinį asmenį). Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) pateiktos paraiškos nepriimamos. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimų dėl dalyvavimo KPP tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų: - Telefonu: (8 5) 252 6999, 1841; - faksu (8 5) 252 6945; - elektroniniu paštu info@nma.lt; - paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Daugiau informacijos:  http://old.zum.lt/index.php?1906402349

Atsiprašome, komentuoti straipsnį šiuo metu nėra galimybės... X

KR
kiti rubrikos straipsniai

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA

KR
REKLAMA